Ulike raser

Dverghamster ligner på den «vanlige» hamsteren, men har en mye mindre størrelse. Vi skiller mellom tre ulike grupper dverghamstre, og disse kalles sibirsk, russisk og kinesisk. Vi skal ta en nærmere titt på de to rasene som er mest vanlig å finne som kjæledyr i norske hjem, nemlig vinterhvit og campbell. Vinterhvit dverghamster stammer fra Dzungaria og har en størrelse på 8-10 cm fra nesetipp til hale. Med en vekt på 25-55 gram er ikke dette noe stort dyr, men dette er en tillitsfull art med stor personlighet. Siden vinterhvit dverghamster har et sterkt byttedyrsinstinkt, fremstår hamsteren ofte som forsiktig og litt sky. Dette betyr at du i noen tilfeller må oppmuntre hamsteren til å aktiviseres, men til gjengjeld blir de raskt trygg og rolig og sitter pent i hånden din når du løfter dem opp. Vinterhvite dverghamstere kan fint holdes i par eller i mindre grupper, og her spiller linjer en stor rolle. Enkelte linjer er avlet for å være dyr som trives best i flokk, mens andre holder seg mest for seg selv. Det er verdt å vite at vinterhvite hamstere ikke har så god forståelse for høyde, derfor burde det ikke finnes høye nivåer i buret.

Campbell dverghamster

Campbell dverghamster kommer fra Mandsjuria, grensene mellom Kina, Kasakhstan, Russland og Mongolia. Av de tre dverghamsterartene er dette den største dverghamsteren med sin kropp som måler 10-12 cm fra neste til haletipp, og den har en vekt på 35–65 gram. I motsetning til vinterhvit dverghamster, kommer denne rasen i mange forskjellige farger. De skifter heller ikke til vinterpels, men beholder den samme fargen året rundt. Dette er en rase som er veldig frampå og aktiv, og i motsetning til blant annet syrisk hamster har denne en veldig fleksibel døgnrytme. Det innebærer at den gjerne kommer ut for å se hva som skjer om den hører aktivitet i rommet. Det er verdt å merke seg at campbells kan være mer territorielle enn vinterhvit dverghamster, og kan ofte forsvare seg ved å småbite. Derfor kreves det i noen tilfeller at du bruker god tid på å vinne tilliten til hamsteren slik at den lærer at hendene dine ikke er en trussel, men en god kilde til tid utenfor buret og godbiter. Campbells kan i noen tilfeller holdes i par eller små grupper, men det er viktig at hamstrene introduseres for hverandre i ung alder for å øke sannsynligheten for at de går overens.

  • Campbell og vinterhvit dverghamster

  • Kan holdes i par eller grupper

  • Tre hovedarter

Vi kan trygt slå fast at Campbell dverghamster og vinterhvit dverghamster er to arter med ulik oppførsel og lynne, så du må tenke deg godt om før du bestemmer deg over hvilken rase som passer deg best. Velger du å kjøpe hamster fra en dyrebutikk er det svært vanskelig å skille mellom disse rasene, og alle hamstre uten stamtavle regnes for å være hybrid. Du finner også mange gode oppdrettere rundt om i landet som har god kontroll på sine avlslinjer, og du får ofte med stamtavle. Felles for både campbells og vinterhvit dverghamster er at de er veldig glad i å grave, og det er derfor viktig at du legger til rette for dette i buret. Om du ønsker å ha flere hamstere i samme bur, må du selvsagt velge en størrelse som er tilfredsstillende. Det kan også være lurt å ha et bur i bakhånd da det gjerne kan oppstå aggressiv stemning når flere hamstere er samlet på en plass, og det er ikke uvanlig å måtte skille disse. Det er også lurt å skaffe seg et bur hvor du kan stikke hendene inn på siden i stedet for ovenfra, da dette kan virke truende. Dette gjelder spesielt for campbells som ofte trenger litt mer tid til å bli trygg på deg.

  • Ulikt lynne

  • Stamtavle eller ikke

  • Stort bur